charset=iso-8859-9Microsoft Kurumsal Hizmetlerimiz
Microsoft Kurumsal Hizmetlerimiz
Microsoft'un Türkiye'de faaliyete başladığından bu yana Microsoft tabanlı çözümler ve katma değerli servisler sunuyor,  lisans hizmetlerinden danışmanlık ve çözüm satışına  kadar uzanan geniş bir yelpazede kurumların ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Microsoft Türkiye'nin en eski ve en büyük iş ortağı olduğumuz için, müşterilerimizin Microsoft teknolojilerinden maksimum düzeyde yararlanmalarını, yaptıkları yatırımın en kısa sürede karşılığını almalarını sağlamak amacıyla, projelerin;

İhtiyaç analizi, Uygun lisanlama modelinin seçimi, Planlama, Devreye alma, İşletme ve Yönetim aşamalarında hizmetler sağlıyoruz.

Lisanslama

Çözüme ve kuruma uygun lisanslama modelinin tesbiti ve seçilen lisanslama modeli ile elde edilen faydanın kurum bünyesine aktarılması büyük bir yetkinlik ve deneyim gerektirmektedir. İnkatek, yetkin ve deneyimli kadrosu ile müşterilerine en fiyat etkin lisanslama seçeneklerini sunmakta ve seçilen lisans ile elde edilen imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlamaktadır.
Microsoft Lisanslama iki ana başlık altında değerlendirilebilir;
1. Kurumsal Lisanslama
Microsoft'un kurumsal lisanslamaya yönelik üç  modeli mevcuttur,
 • Microsoft Kurumsal (Enterprise) Anlaşma
 • Microsoft Open Lisanslama
 • Microsoft Select Lisanslama
2. SPLA (Service Providers License Agreement)
Servis sağlayıcıların hosting, outsourcing ve diğer yazılım hizmetlerini müşterilerine ön ödeme ve yüksek risk olmadan sağlayacağı "önce kullan sonra öde" modelli aylık lisanslama programdır. Bu yazılımları test edip, yazılım lisanlarına ön ödeme yapmadan nakitlerini daha iyi kullanarak müşteri tabanlı gelir oluşturmalarına olanak verir.

İnkatek, Türkiye dahil Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde 18 ülke içindeki tek yetkili SPLAR ( Servis Sağlayıcılar Lisans Anlaşması Dağıtıcısı) ‘dır.  Yapı Microsoft- Distribütör (İnkatek)-Bayi-Son Kullanıcı şeklindedir.  İnkatek kanal yönetiminde yeni bayiliklerin bulunması, siparişlerin girişleri ve takiplerinin yapılması, bayi kanalların temel ihtiyaçlarının (media ihtiyacı, konfigürasyon yapımı,Microsoft ile ilişkilerin takibi, güncel bilgilerin sağlanması, yapının geliştirilmesi vs.) karşılanmasını gerçekleştirmektedir.

SPLA İnkatek ve bayilerine katlanan bir gelir sağlar.Bu artan bir gelirdir.  Kobi'de  korsanla mücadele etmede yollarından biridir.  SMS müşterilerinin talep ettiği bir lisanslama modelidir. Sunucuya sahip olmayan son kullanıcılar hedef alınmaktadır. SPLA ile gelen Kiralama hakkı ile yazılım ve donanımı beraber son kullanıcıya kiralanabilir. Bayiler Yazılımları müşterilerine hem hosted hem de müşteri lokalinde kurulumu gerçekleştirebilir. Esnek bir lisanslama modeli olduğundan SPLA'da  kullanım adetleri aylık olarak değişebilir. Fiyat listesi sadece Ocak ayında  değişir.Bayiler ve müşteriler her zaman sene içerisinde çıkan yeni sürümü fiyat listesinde bulunan bir önceki sürümün fiyatı ile kullanma hakkına sahiptirler. Bayiler Türkiye dışındaki müşterilere de lisans sağlayabilirler. Diğer lisanslama modelleri ile lisanslar başka kişi ve kurumlara kullandırılamayacağından SPLA modeli, hizmet verirken kullanılacak doğru lisanlama modelidir.

Web Hosting Sağlayıcıları, Uygulama Servisleri Sağlayıcıları, Mesajlaşma Ve İşbirliği Servis Sağlayıcıları, Platform Altyapı Sağlayıcıları, Bilgisayar Kiralama Şirketleri, Web Veya İnternet Hizmet Sağlayıcıları, Yazılım Lisanları Sağlayan IT Outsources Firmaları başta gelen SPLA Bayileri veya bayi adaylarıdır.

İnkatek, bayilerine tekliflerini oluşturucakları andan itibaren kurulumu gerçekleştirene kadar  tam destek sağlar. Farklı çözüm üretimleri ile bayilere yeni iş alanları yaratmakta yardımcı olur, örnek;
 • Bütünleşik Mesajlaşma,
 • Bütünleşik İletişim çözümü,
 • Uzaktan Yönetim çözümü,
 • İş Zekası çözümleri,
 • Sanallaştırma çözümleri.

Profesyonel Hizmetler

Verimli, güvenli ve doğru teknolojilerin uygulanması için müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda verilen hizmetlerin tümünü içermektedir. Kurumların ihtiyacı olan ağ teknolojileri, mesajlaşma, iletişim, yönetim, güvenlik, yaygınlaştırma, sanallaştırma, iş sürekliliği ve felaket yönetimi senaryolarını sağlayan Microsoft teknolojilerini kompleks veya basit olabilen tüm yapılarda MSF (Microsoft Solution Framework) metodolojisi kullanarak gerçekleştirmekteyiz.

1. Altyapı
Active Directory, Exchange Server ve SQL Server’dan oluşan Windows Server ailesi, pek çok kurumun IT altyapısında önemli bir yer oluşturmaktadır. İnkatek, Microsoft temelli altyapıların planlanması, kuruluşu, işletimi ve yönetimi konusunda geçmişten gelen deneyim ve referanslarla kendini kanıtlamış lider firma olarak, müşterilerine hizmet vermektedir.
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Kurulum Hizmetleri
 • Health Check Çalışmaları
 • Yaygınlaştırma Çalışmaları
2. Birleşik İletişim
İnkatek, Birleşik İletişim Hizmetleri (Unified Communication) tüm iletişim araçlarını ve uygulamalarını da içine alarak, her zaman, her yerden ve her türlü ortamı kullanarak iletişim içinde olmamızı sağlıyor. Bilgi çalışanlarının birbirleriyle daha kolay ve daha hızlı iletişim kurabilmelerini sağlayabilmek için vazgeçilemez hale gelen anlık ileti, durum bilgisi, sesli ve görüntülü arama, sesli posta, web konferans, mobil iletişim gibi farklı bir dizi iletişim seçeneği ile Birleşik İletişim çalışma verimini yükseltirken iletişim giderlerini de düşürüyor. Birleşik İletişim Hizmetleri çerçevesinde ihtiyaca özel hizmetler geliştirmek, bu hizmetler içine mevcut yatırımları da değer katacak şekilde entegre ederek sunmak hedefindeyiz.
Microsoft, Network, Güvenlik ve Telekom teknolojileri konusunda sahip olduğumuz deneyim ve yetkin kadromuz ile Birleşik İletişimin vaad ettiği her türlü faydayı müşterilerimizin hizmetine vermekteyiz.
 • Birleşik İletişim Danışmanlığı
 • Birleşik İletişim Entegrasyon Danışmanlığı
3. Güvenlik
İnkatek, Forefront Business Security platformu ile mevcut IT altyapısına entegre olabilen ve kolay yaygınlaştırılabilir, yönetilebilir  ve analiz-raporlama yapılabilir güvenlik çözümü sağlamaktadır.
Forefront Business Security
İnkatek, Forefront Client Security ile client ve server işletim sistemlerinde, Forfront Server Security ile uygulama sunucularında (Exchange, SharePoint), Intelligant Application Gateway, Internet Acceleration Server ile network altyapısında danışmanlık ve uygulama hizmetlerini vermektedir. Bu sayede Microsoft tabanlı altyapıyı güvenli ve yönetilebilir bir halde kullanıma sunar.

4. P-Core
İnkatek Core Essentials, proaktif bir destek servisidir. Müşterilerimiz için aylık olarak yapılacak ziyaretlerde Microsoft ürünleri ve ağ yönetimi için daha iyi bir planlama ve ön çalışma servisini sunar. İnkatek Core Essentials servisi aktif edildiğinde, kurumun tüm Microsoft ağı alt yapısı analiz edilir ve sonrasında güvenlik, kullanılabilirlik ve verimlilik gibi konularda İnkatek  uzmanlarıyla neler yapılabileceği konusunda her ay düzenli olarak çalışılmaya başlanır. Yeni ürünlerin tanıtımları ve yapılacak yeni yatırımlar için İnlatek uzmanları aktif katkı koyarlar. Her ay düzenli olarak yapılacak bu çalışmanın yoğunluğuna ise birlikte karar verilir. Böylelikle hem kaynak hem de planlama için Core Essentials servisi kuruma özel şekillendirilebilir.

İnkatek Core Essentials, proaktif destek hizmetleri çerçevesinde aylık ziyaretler ile, teknoloji sunumları, demostrasyonları ve yeni teknolojilerin kuruma özel değerlendirilmesi yapılır. Bu sayede, yeni teknolojilerin takibi yapılmakta ve yeni nesil çözümlerle alakalı en son bilgiler kurum bünyesine katılmış olmaktadır.

İnkatek Core Essentials, Microsoft ürünleri ile ilgili destek gereksinimi oluştuğunda, İnkatek kaynaklarının devreye sokup, kurumun ihtiyacını gidermeyi garanti eder. Bu teknik kaynağın miktarı ve desteğin veriliş hızının garantisi kurum bazında şekillendirilir.

Dört Temel Servis Bileşeni;
 • Kuruma özel atanmış İnkatek Teknoloji Danışmanı
 • SLA ile Desteklenmiş Telefon ve Yerinde Teknik Destek Hizmetleri
 • Microsoft Core Infrastructure Projeleri ve/veya Workshop çalışmaları için   İnkatek Teknoloji Danışmanı Kaynağı Desteği
 • Microsoft Core Infrastructure Analiz ve/veya Cisco Switch Analiz
5. Sanallaştırma
Kurumların rekabet ortamında kendilerini öne çıkaracak olan önemli bir faktör sanallaştırma teknolojilerini kullanıyor olmasıdır. Bu anlamda İnkatek, müşterilerinin altyapılarına uygun en verimli ve güvenilir sanallaştırma yöntemini veya teknolojisini kullanarak maliyet, yönetim, işletim kapsamında beklenen katma değeri oluşturmaktadır.
 • Sunucu Sanallaştırma
 • Uygulama Sanallaştırma
6. Sistem Yönetimi
İnkatek Sistem Yönetimi kapsamında, müşterilerinin sahip olduğu sunucu ve istemci bilgisayarların envanter yönetimi, işletim sistemi dağıtımı, yazılım dağıtımı, yazılım güncelleştirmeleri gibi bir dizi farklı hizmeti birleştirip sunucu ve istemcinin tüm yaşam döngüsünü IT yönetisinin kolayca kontrol edebileceği hale getirebilmektedir.