charset=iso-8859-9Güvenlik Çözümlerimiz
Güvenlik Çözümlerimiz
Bilgi, iş hayatımızın en önemli bileşenlerinden biri oldu ve önemi de sürekli artıyor, bilginin güvenli olarak depolanması ve güvenli olarak kullanılması, kötü niyetli yaklaşımlar ya da özensiz kullanıcıların yarattığı güvenlik açıkları nedeniyle zorlaşıyor. Üst düzey yöneticileri kişisel yükümlülük altına dahi sokabilecek yeni sektör kuralları nedeniyle, güvenlik en sıcak konulardan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.
İş dünyasına  Bilgi güvenliğinin temel amacı gizlilik, bütünlük ve kolay yönetilebilir olmasıdır. Amacımız; kurumların bilgi güvenliğini sağlarken, iç ve dış ağlardan gelebilecek saldırılara karşı sistemin devre dışı kalmasını önlemektedir. İnkatek olarak, kolay yönetilebilir, marka bağımsız ve geniş ürün yelpazemiz ile kurumlara özel anahtar teslim çözümler  sunmaktayız.

"Bilgi" kurumların en önemli değer varlıklarıdır, özenli ve güvenilir bir şekilde saklanması, kullanılması gerekmektedir. Bizler, bu önemin bilinci ile güvenlik zincirini sağlam tutacak uygulama ve danışmanlık hizmetlerini, müşterilerimize özel çözümler haline getirmekteyiz.

Ağ Güvenliği Çözümleri

Bilginin erişilebilir olması, kurumların rekabetçi gücünü arttırmaktadır, bu sebeple  kurumsal ağ altyapıları yaygınlaşmakta ve hızlanmaktadır. Kurumların güvenlik seviyesi de bu genişlemeye uygun olarak yapılandırılmalıdır. Geçmiş tecrübeler incelendiğinde, güvenlik politikalarının ve güvenlik altyapısının, yaygınlaşan, hızlanan ve  sürekli değişen ağ altyapısına uyum sağlayamadığında ciddi güvenlik açıklarının oluştuğu ve bunun önemli zararlara yol açtığı görülmektedir.

Özellikle servis dışı bırakma ve yerel ağ erişim kontrolu konularında yaşanabilecek sıkıntıların maaliyetleri, diğer zaafiyetlerden daha masraflı olabilmektedir. İnkatek, güvenliğin tek nokta çözümler ile sağlanamayacağını, her noktada güvenlik anlayışını benimsemektedir. Bizler İnkatek olarak, tüm çözüm önerilerini bu anlayış çerçevesinde ortaya koymakta, projeleri deneyimli ve sertifikalı mühendisleri ile hayata geçirmekteyiz.
 • Geniş Alan Ağı Güvenliği
 • Güvenlik Olay İzleme ve Yönetim Sistemi
 • Kablosuz Ağ Güvenliği
 • Kurumsal Internet Yönetim Sistemi
 • Segmentasyon
 • Yerel Ağ Erişim Kontrol Sistemleri


Internet Güvenliği Çözümleri

Günümüzde Internet özel ve iş yaşantımızın ayrılmaz bir parçası durumuna geldi. İş yazışmalarını gerçekleştirdiğimiz, bankacılık işlemlerini vb. yaptığımız bu sanal dünyada da gerçek hayatta olduğu gibi kötü niyetli insanlar var ve bize zarar vermek ya da kendilerine fayda sağlamak için hazır bekliyorlar. İnkatek olarak sunduğumuz internet güvenliği çözümleri ile bilgisayar ağlarınızı konusunda uzman çalışanlarımız ile güvenli hale getirmekteyiz.
 • E-Posta Güvenliği
 • Güvenlik Duvarı
 • Saldırı Önleme Sistemleri
 • Uzaktan Güvenli Erişim


Profesyonel Güvenlik Hizmetleri

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve şirketlerin rekabet etmek için bu teknolojileri sistemlerine entegre etmek istemeleri profesyonel hizmetlerin önemini arttırmaktadır.  İnkatek olarak, konusunda sertifikalı güvenlik mühendis ve danışmanları ile kurumsal güvenlik altyapılarının planlanması, uygulanması ve optimizasyonu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
Konusunda deneyimli güvenlik uzmanları, mevcut kurumsal güvenlik altyapılarının değerlendirilmesini, iyileştirilmesi için gerekli olan adımların belirlenmesini ve bu adımların gerçeklenmesini sağlamaktadırlar.
Bilgi kaynaklarına erişimin güvenli bir hale getirilebilmesi için gerekli olan çözümlerin proaktif bir yaklaşımla konumlandırılması için gerekli danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.  
 • Analiz, Planlama ve Devreye Alma
 • Güvenlik Danışmanlığı
 • Security Assessment


Son Kullanıcı Güvenliği

Bilgi güvenliği raporlarına bakıldığında, internet üzerinden oluşan güvenlik zaafiyetlerinin sayıca daha fazla olduğu fakat etkisinin yerel ağdan kaynaklanan zaafiyetlerden daha düşük olduğu görülmektedir. Bu sebeple güvenlik politikalarının içeriden gelebilecek riskleri de içermesi ve bunlara karşı önlem alması gerekmektedir.
İnkatek olarak son kullanıcı güvenliğinde klasik Anti-X çözümleri ile daha detaylı ve proaktif son kullanıcı çözümlerini sunmaktayız.
 • Kimlik Doğrulama Sistemleri
 • Anti X Çözümleri
 • Bütünleşik Son Kullanıcı Güvenlik Çözümleri ( Mobil Cihaz Güvenliği, şifreleme ve port kontrol)

 
Veri Güvenliği

Değerli bilginin ele geçirilmesi durumunda kurumlar rekabet güçlerini ve saygınlıklarını kaybedebilirler. Internet'in de yaygın kullanılmasıyla bu bilginin kontrol altında tutulması ve doğru kişiler tarafından kullanılması önem kazanmıştır.
İnkatek, özellikle finans sektöründe kazanmış olduğu deneyim ile değerli bilginin korunmasında şifreleme başta olmak üzere proaktif çözümler sunmaktadır.

 • Şifreleme Çözümleri
 • Finansal Veri Şifreleme Çözümleri
 • Veri Ambarı Şifreleme Çözümleri
 • Bilgi Sızmasını Engelleme Çözümleri
 • Veri Ambarı Erişim Kontrol ve Raporlama